Logo somo

ubytovňa tarif

cenník

Ceny ubytovania na našej ubytovni sú nastavené v najlepšom pomere ceny a kvality. Snažíme sa vždy vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám  k maximalizovaniu vašej spokojnosti. V prípade dlhodobého ubytovania väčších skupín ľudí pre vás pripravíme ponuku na mieru.

krátkodobé ubytovanie

od 12,50 €/ osoba

dlhodobé ubytovanie

od 8,80 €/ osoba

Cena za ubytovanie je vrátane DPH. Cena za ubytovanie sa hradí vždy vopred, na recepcií, v hotovosti alebo kartou.Pri predčasnom ukončení ubytovania z dôvodu na strane ubytovaného, ​​nemá ubytovaný nárok na vrátenie ani pomernej časti ceny za ubytovanie.